Uppskjuten terminsstart

Denna information har gått ut till alla anmälda i slutet av förra veckan.

Tyvärr kommer vi inte kunna starta igång måndag 30/8, utan vi måste skjuta upp starten en vecka till måndagen den 6/9 för Dash och söndagen 5/9 för Ivy. Detta beror på att rektorn för ISLK, skolan dit vår träningshall hör, vägrar ge oss tillgång till den grundläggande utrustning som finns i idrottshallen. Det pågår dagligen diskussioner mellan Lunds kommun och rektorn, och kommunen gör allt de kan för att lösa situationen. Vi kan inte bedriva en bra och säker träning när vi saknar tillgång till basutrustning, och vi hoppas på er förståelse för detta. Vår förhoppning är att de cheerleadingmattor som kommunen beställt åt oss kommer levereras under veckan, och att vi därefter kan köra igång.
Vi kommer förlänga terminen med ett tillfälle för att kompensera för den försenade uppstarten. Sista träningen för terminen blir därför 20/12 istället. Jag hoppas detta känns okej för er alla.

Vänligen,
Rebecca Dahlquist
Ordförande Lund Cheerleadingförening Pro Athletics

Kommentera