Styrelsen behöver bli fler!

Som många nystartade föreningar behöver vi blir fler för att verksamheten ska kunna växa och fungera. Idag är vi fyra aktiva i styrelsen (varav två också är tränare) men vi behöver bli fler. Vi möts ca en gång per månad via zoom. Utöver det beräknas styrelsemedlemmarna lägga ca 5-10 timmar per månad på föreningsarbete.

Vi söker dig som är intresserad av följande styrelseroller:

  • Ordförande (2 år)
  • Kassör (2 år)
  • Sekreterare (1 år)
  • Marknadsansvarig (1 år)
  • Inkluderingsansvarig (1 år)
  • Ytterligare 1-3 st styrelseledamöter utan specifika ansvarsområden (1 år)
  • Suppleant 2 st (1 år)

Vi söker även:

  • Revisor
  • Valberedning

Du kan läsa mer om rollerna och uppdragsbeskrivningar här: Rollbeskrivningar.

Samtliga uppdrag tillsätts på årsmötet den 5 april.

Revisorsuppdraget är avlönat medans övriga roller är ideella. 

Är du intresserad och vill veta mer om de olika rollerna? Kontakta då oss på info@proathleticscheer.se så berättar vi mer!

Maila din ansökan till oss på info@proathleticscheer.se senast den 20 mars. Eftersom föreningen i dagsläget inte har någon valberedning kommer samtliga ansökningar behandlas under årsmötet.

Kommentera