Kallelse till extra årsmöte

Styrelsen för Lund Cheerleadingförening Pro Athletics (802525-0708) kallar härmed medlemmar till extra årsmöte tisdagen den 16 augusti kl. 19:00.

Plats: Mötet hålls digitalt via Zoom. Föranmälan är nödvändigt och görs senast 14 augusti via följande formulär: https://forms.gle/ZUHNdgnRGEtjgrNh6

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Behandling av styrelsens förslag:
 8. Beslut om ändring av stadgar enligt preposition 1-2.
 9. Val av:
  1. ledamöter i styrelsen för en tid av ett år (fyllnadsval)
  2. en suppleant i styrelsen för en tid av ett år (fyllnadsval)
 10. Mötet avslutas

Möteshandlingar

Prepositioner

Lämna ett svar