Styrelsen behöver bli fler!

Som många nystartade föreningar behöver vi blir fler för att verksamheten ska kunna växa och fungera. Idag är vi fem aktiva i styrelsen (varav två också är tränare) men vi behöver bli fler. Vi möts ca en gång per månad via Teams eller Zoom. Utöver det beräknas styrelsemedlemmarna lägga ca 5-10 timmar per månad på föreningsarbete.

Vi söker dig som är intresserad av följande styrelseroller:

  • Sekreterare (1 år)
  • Marknadsansvarig (1 år)
  • Inkluderingsansvarig (1 år)
  • Ytterligare 1-3 st styrelseledamöter utan specifika ansvarsområden (1 år)
  • Suppleant 2 st (1 år)

Vi söker även:

  • Revisor
  • Valberedning

Du kan läsa mer om rollerna och uppdragsbeskrivningar här: Rollbeskrivningar.

Samtliga uppdrag tillsätts på årsmötet den 18 april.

Revisorsuppdraget är avlönat medans övriga roller är ideella. 

Är du intresserad och vill veta mer om de olika rollerna? Kontakta då oss på info@proathleticscheer.se så berättar vi mer!

Maila din ansökan till oss på info@proathleticscheer.se senast den 2 april. Eftersom föreningen i dagsläget inte har någon valberedning kommer samtliga ansökningar behandlas under årsmötet.

Lämna ett svar