Årsmöte 2023

Styrelsen för Lund Cheerleadingförening Pro Athletics (802525-0708) kallar härmed medlemmar till årsmöte tisdagen den 18 april kl. 19:00.

Plats: Mötet hålls digitalt via Zoom. Föranmälan är nödvändigt och görs senast 15 april via följande formulär:  https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={9A08662C-D77F-4D54-83D8-3CE12A4A0C28}

Årsmöteshandlingar
Föreslagen dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Årsredovisning
Revisionsberättelse

Ur stadgarna 3 kap 4 §:

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs att 

  • medlemmen under mötesåret fyller lägst 13 år,
  • medlemmen har varit medlem i minst fyra veckor före årsmötet,  
  • medlemmen inte har några obetalda avgifter till föreningen. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.