Årsmöte 2021

Detta är en samlingssida för all information inför årsmötet 17 april. Sidan uppdateras löpande.

Årsmöteshandlingar:

Förslag till verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Revisorsberättelse
Förslag till verksamhetsplan inklusive budget
Förslag till medlemsavgift
Preposition 1
Preposition 2
Preposition 3
Preposition 4
Preposition 5

Förslag till dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Beslut om ändring av stadgar enligt preposition 1-5.
 12. Val av
  1. föreningens kassör för en tid av ett år (fyllnadsval),
  2. ledamöter i styrelsen för en tid av ett år,
  3. en suppleant i styrelsen för en tid av ett år,
  4. revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
  5. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en ska utses till ordförande.
 13. Övriga frågor.

Anmälan görs senast 15 april: https://forms.gle/ZUHNdgnRGEtjgrNh6

Styrelsen vill bli fler!

Lund Cheerleadingförening Pro Athletics grundades år 2019 med syfte att erbjuda boende i Lund och kringliggande kommuner möjligheten att uppleva den fantastiska sport som cheerleading är. Idag är vi ca 60 st medlemmar i åldrarna 6 till 43 år. Våra träningsgrupper tränar en gång per vecka och till hösten kommer vi utöka vår verksamhet med… Fortsätt läsa Styrelsen vill bli fler!

Datum för årsmöte

Välkomna till föreningens årsmöte lördagen den 17 april kl. 10:00. Årsmötet genomförs digitalt genom zoom och anmälan öppnar ca en månad innan årsmötet. Föreningens verksamhetsplan och stadgar finns här på hemsidan under fliken Om oss – Föreningen i menyn. Eventuella motioner mailas till styrelsen (proathleticssweden@gmail.com) senast 16 februari. Vi hoppas att många av er vill… Fortsätt läsa Datum för årsmöte