Hallarna öppnar!

Nu har äntligen kommunen och Riksidrottsförbundet bekräftat att idrottshallarna öppnar upp för idrottande från och med den 25 januari. Detta innebär att våra grupper Dash, Fame och Heat kommer kunna börja träna som planerat den 31 januari. För Smoke är hallen fortfarande stängd till 7 februari, och styrelsen kommer ha ett möte under nästa vecka för att diskutera möjligheterna till uppskjuten terminstart.

Vad gäller prova på-tillfälle kommer styrelsen ha dialog med Riksidrottsförbundet om ett sådant event skulle vara möjligt. Vi hoppas även kunna besluta om detta på mötet nästa vecka.

Vill ni läsa mer hittar ni info här: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Med anledning av de nya restriktionerna

Uppdatering 23/12:

Kommunen har gått ut med att alla idrottshallar stängs fram till 24/1. Vi kommer därför skjuta på terminsstarten samt vårt prova på-event under Vinterlund. Mer information kommer i mellandagarna.

Ursprungligt inlägg:

Igår fredag 18/12 gick regeringen ut med nya restriktioner som bland annat innebär att statliga och regionala icke nödvändiga idrottshallar bör stänga ner. Vi vet fortfarande inte vad detta innebär för oss och vår verksamhet i Januari, men inväntar information från Lunds kommun och Riksidrottsförbundet innan vi drar några slutsatser.

Tack för ert tålamod.

Styrelsen
Lund Cheerleadingförening Pro Athletics

Uppdatering Covid-19

Region Skåne har gått ut med att de skärpta allmänna råd som tidigare gällde till den 17e november förlängs till den 13e december. Detta innebär att de förändringar i träningsupplägg och rutiner vi gick ut med 27/10 gäller terminen ut.

Tyvärr innebär detta att vi inte kommer kunna ha juluppvisning som vi hoppats på. Vi kommer istället ha en digital juluppvisning, där vi filmar alla lagens program under sista träningen och lägger ut som olistade videor på Youtube. Olistat innebär att enbart de med länken kan se videorna.

Mailet som gick ut i slutet på oktober:

Hej!

Ni har säkert alla sett att Region Skåne och Folkhälsomyndigheten idag gått ut med lokala restriktioner för Skåne län på grund av den ökade spridningen av Covid-19. Under kvällen har vi, tillsammans med många andra föreningar i Skåne, deltagit i ett digitalt möte med RF-SISU Skåne där även representanter från FHM närvarat. Under detta möte har vi fått riktlinjer för hur idrottsverksamhet kan bedrivas i Skåne under kommande tre veckor. Sammantaget gäller detta för våra träningar kommande tre veckor:

Träningarna för Crush, Dash, Fame och Heat kan fortsätta bedrivas, med följande restriktioner:
– Fysisk kontakt skall undvikas. Detta innebär att vi kommer anpassa träningarna så att de moment som innefattar fysisk kontakt inte utförs.
– Undvik i största möjliga mån kollektiva resor till och från träningarna.
– Lämna och hämta ditt barn utanför hallen (utomhus).
– Tvätta händerna innan och efter träningen. Undvik köbildning och håll avstånd utanför toaletter.
– Byt om innan du kommer till träningen.
– När lagen börjar går ni in genom vanliga ingången. Efter träningens slut sker utgång genom omklädningsrummet när vi är i lilla hallen, och genom andra entrén när vi är i stora hallen. En ledare kommer alltid följa med så att alla barn hittar sina föräldrar. När samtliga i laget gått ut, kan nästkommande lag komma in i hallen. Tänk på att hålla avstånd!

Träningarna för Smoke ställs in.

Dessa restriktioner gäller fram till 17 november. Det är viktigt att förstå att Covid-19 räknas som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att vi har ett stort gemensamt ansvar för att begränsa dess spridning. Samtidigt ser FHM och Region Skåne hur viktigt idrottande är för folkhälsan, och därför har vi fått möjligheter att fortsätta bedriva idrottsverksamhet. Det kräver dock att vi alla respekterar och följer de riktlinjer och restriktioner vi har fått.

Vi hoppas ni har förståelse för dessa förändringar och att ni hjälper oss att följa restriktionerna. Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss. Mer information om de nya lokala restriktionerna i Skåne och hur de påverkar vår idrott kan ni läsa om här:
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-skane-lan/
Observera att sidorna uppdateras löpande och all info vi tagit del av under kvällen inte ännu finns upplagd.