Kallelse till årsmöte

Styrelsen för Lund Cheerleadingförening Pro Athletics (802525-0708) kallar härmed medlemmar till årsmöte lördagen den 17 april kl. 10:00.

Plats: Mötet hålls digitalt via Zoom. Föranmälan är nödvändigt och görs senast 15 april via följande formulär: https://forms.gle/ZUHNdgnRGEtjgrNh6.

Årsmöteshandlingarna publiceras på föreningens hemsida senast en vecka innan mötet. Handlingarna skickas även på mail till alla anmälda. 

Ur stadgarna 3 kap 4 §:

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs att 

 • medlemmen under mötesåret fyller lägst 13 år,
 • medlemmen har varit medlem i minst fyra månader före årsmötet,  
 • medlemmen inte har några obetalda avgifter till föreningen. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

Förslag till dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Beslut om ändring av stadgar enligt preposition 1-5.
 12. Val av
  1. föreningens kassör för en tid av ett år (fyllnadsval),
  2. ledamöter i styrelsen för en tid av ett år,
  3. en suppleant i styrelsen för en tid av ett år,
  4. revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
  5. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en ska utses till ordförande.
 13. Övriga frågor.

Framflyttad deadline för att söka till styrelsen

Hej!

Efter önskemål har vi flyttat fram sista datumet för att ansöka om styrelseposter, från 10 mars till 25 mars. Mer information om lediga styrelseroller hittar ni i detta inlägg: https://proathleticscheer.se/2021/02/15/styrelsen-vill-bli-fler/

Vi hoppas många av er är intresserade av att engagera er mer i föreningen.

Vänligen,
Styrelsen
Lund Cheerleadingförening Pro Athletics

Styrelsen vill bli fler!

Lund Cheerleadingförening Pro Athletics grundades år 2019 med syfte att erbjuda boende i Lund och kringliggande kommuner möjligheten att uppleva den fantastiska sport som cheerleading är. Idag är vi ca 60 st medlemmar i åldrarna 6 till 43 år. Våra träningsgrupper tränar en gång per vecka och till hösten kommer vi utöka vår verksamhet med både fortsättningsgrupper och tävlingsförberedande lag.

Som många nystartade föreningar behöver vi blir fler för att verksamheten ska kunna växa och fungera. Idag är vi fyra aktiva i styrelsen (varav två också är tränare) men vi behöver bli fler. Vi möts ca en gång per månad via zoom. Utöver det beräknas styrelsemedlemmarna lägga ca 5-10 timmar per månad på föreningsarbete.

Vi söker dig som är intresserad av följande styrelseroller:

 • Sekreterare
 • Kassör (fyllnadsval om ett år)
 • Marknadsansvarig
 • Inkluderingsansvarig
 • Ytterligare 1-3 st styrelseledamöter utan specifika ansvarsområden
 • Suppleant 2 st

Vi söker även:

 • Revisor
 • Valberedning

Du kan läsa mer om rollerna och uppdragsbeskrivningar här: Rollbeskrivningar.

Samtliga uppdrag tillsätts på årsmötet den 17 april.

Rollen som Kassör samt revisorsuppdraget är avlönade medans övriga roller är ideella. 

Är du intresserad och vill veta mer om de olika rollerna? Kontakta då oss på proathleticssweden@gmail.com så berättar vi mer!

Vi vill ha din ansökan tillhanda senast den 25 mars (framflyttad från 10 mars). Eftersom föreningen i dagsläget inte har någon valberedning kommer samtliga ansökningar behandlas under årsmötet.

Nu startar Open gym!

Vi har under tidigare termin fått många frågor om möjligheten att träna mer, och nu kan vi äntligen presentera Open gym!

En lördag i månaden håller vi Vipeholmshallen öppen för träning. Olika uppställningar för gymnastikträning byggs upp och flera tränare finns i hallen för att hjälpa dig med vad just du vill träna på. Kanske vill du öva på bakåtkullerbytta, finslipa din flickis eller lära dig ett nytt stunt eller hopp? Möjligheterna är stora och det är du som sätter gränserna!

Datum:
20 februari kl. 16-18
20 mars kl. 16-18
17 april kl. 16-18
15 maj kl. 16-18

Vi startar med en gemensam uppvärmning och har en gemensam stretch på slutet. Det är även möjligt att komma senare eller gå tidigare, och då ansvarar man själv för uppvärmning och/eller stretch (men det är självklart okej att be en tränare om hjälp).

Träningen är öppen för alla medlemmar i föreningen och är helt kostnadsfri. Anmälan görs till proathleticssweden@gmail.com senast torsdagen innan tillfället. Hoppas vi ses!

Observera att ett tillfälle kan komma att ställas in vid mycket få deltagare. Skulle det ske får ni information på mail.

Datum för årsmöte

Välkomna till föreningens årsmöte lördagen den 17 april kl. 10:00. Årsmötet genomförs digitalt genom zoom och anmälan öppnar ca en månad innan årsmötet.

Föreningens verksamhetsplan och stadgar finns här på hemsidan under fliken Om oss – Föreningen i menyn. Eventuella motioner mailas till styrelsen (proathleticssweden@gmail.com) senast 16 februari.

Vi hoppas att många av er vill delta och vara med och forma föreningens framtid.

Hallarna öppnar!

Nu har äntligen kommunen och Riksidrottsförbundet bekräftat att idrottshallarna öppnar upp för idrottande från och med den 25 januari. Detta innebär att våra grupper Dash, Fame och Heat kommer kunna börja träna som planerat den 31 januari. För Smoke är hallen fortfarande stängd till 7 februari, och styrelsen kommer ha ett möte under nästa vecka för att diskutera möjligheterna till uppskjuten terminstart.

Vad gäller prova på-tillfälle kommer styrelsen ha dialog med Riksidrottsförbundet om ett sådant event skulle vara möjligt. Vi hoppas även kunna besluta om detta på mötet nästa vecka.

Vill ni läsa mer hittar ni info här: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Med anledning av de nya restriktionerna

Uppdatering 23/12:

Kommunen har gått ut med att alla idrottshallar stängs fram till 24/1. Vi kommer därför skjuta på terminsstarten samt vårt prova på-event under Vinterlund. Mer information kommer i mellandagarna.

Ursprungligt inlägg:

Igår fredag 18/12 gick regeringen ut med nya restriktioner som bland annat innebär att statliga och regionala icke nödvändiga idrottshallar bör stänga ner. Vi vet fortfarande inte vad detta innebär för oss och vår verksamhet i Januari, men inväntar information från Lunds kommun och Riksidrottsförbundet innan vi drar några slutsatser.

Tack för ert tålamod.

Styrelsen
Lund Cheerleadingförening Pro Athletics