Default image

Lund Cheerleadingförening Pro Athletics

Kallelse till årsmöte

Styrelsen för Lund Cheerleadingförening Pro Athletics (802525-0708) kallar härmed medlemmar till årsmöte lördagen den 17 april kl. 10:00. Plats: Mötet hålls digitalt via Zoom. Föranmälan är nödvändigt och görs senast 15 april via följande formulär: Årsmöteshandlingarna publiceras på föreningens…