Breddlag

Breddlag är benämningen på alla våra träningslag som faller under föreningens breddverksamhet. Med breddverksamhet menar vi lag bestående av individer som tränar för att träna, tränar för att utvecklas och tränar för att det är kul. Målsättningen med Pro Athletics breddverksamhet är att skapa ett intresse för att träna cheerleading och en vilja att utvecklas inom sporten. Vi tror även på att deltagandet ger kunskap om etik, normer och regler i syfte att vara en god lagkamrat samt att skapa en stark föreningsidentitet. Vår breddverksamhet ska vara långsiktig och skapa möjligheter för ett aktivt liv.

I vår breddverksamhet sker ingen selektering när det kommer till färdigheter, utan indelning görs efter ålder och därefter antal terminer man har gått på cheerleading. I breddlagen får du lära dig grunderna i cheerleadingens olika moment: stunt, gymnastik, hopp och dans, för att därefter utvecklas i de olika momenten utefter din egen ambition och förmåga. Vårt mål är att du ska få uppleva varför cheerleading är världens roligaste sport!

Breddlagen tränar på terminsbasis och alla lag är med och visar upp på föreningens juluppvisning och våruppvisning.

Träningstid

  • 1 gång i veckan – 1-1,5 h per vecka


Åldersindelning

  • Dash 7-9 år – för dig som är nybörjare eller har tränat cheerleading tidigare
  • Fame 10-12 år – för dig som är nybörjare eller har tränat cheerleading tidigare
  • Heat 13-17 år – för dig som är nybörjare eller har tränat cheerleading tidigare

Vi ser även över möjligheterna att starta upp vårat vuxenlag Smoke till hösten. Är du 18 år eller äldre och intresserad av att träna cheerleading? Anmäl ditt intresse via detta formulär.


Rekommenderade förkunskaper

  • Inga förkunskaper behövs


Närvarokrav

  • Inga närvarokrav


Kostnader

  • Terminsavgift – 800-960 kr per termin, beroende på hur lång träningstid laget har
  • Medlemsavgift – 100 kr per kalenderår


I terminsavgiften ingår försäkring och träning en gång i veckan samt eventuella extraträningar och uppvisningar. Vi har cirka 15 träningar per termin.