Covid-19

Just nu pågår en pandemi i samhället, vilket gör att vi i Pro Athletics har regler uppsatta för att undvika smittspridning. Reglerna ska följas av alla medlemmar. Vi förväntar oss också att alla medlemmar följer Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer. Läs mer HÄR.

Denna sida uppdaterades 2021-05-10.

Hygien

 • Aktiva och tränare ska tvätta händerna med tvål och varmt vatten innan och efter träningarna och efter toalettbesök. Undvik köbildning och håll avstånd utanför toaletter.
 • Handsprit finns att använda under träningarna. Det går bra att ta med egen handsprit också.
 • Undvik att ta i ansiktet med otvättade händer.
 • Vi torkar regelbundet av ytor som många rör.
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens och Svenska Cheerleadingförbundets restriktioner.
 • Undvik i största möjliga mån kollektiva resor till och från träningarna.
 • Lämna och hämta ditt barn utanför hallen (utomhus).
 • Byt om innan du kommer till träningen.
 • När lagen börjar går ni in genom vanliga ingången. Efter träningens slut sker utgång genom andra entrén. En ledare kommer alltid följa med så att alla barn hittar sina föräldrar. När samtliga i laget gått ut, kan nästkommande lag komma in i hallen. Tänk på att hålla avstånd!

Resor

 • Om en aktiv eller tränare reser utomlands ska det meddelas till föreningen. Vi tar ställning om när man kan komma tillbaka och träna från fall till fall, beroende på vilket land man har besökt.Sjukdom aktiva

 • Aktiva ska stanna hemma från träning om de har något av följande symptom: feber, hosta, ont i halsen, andningssvårigheter, snuva eller känner sig sjuk i kroppen. Meddela frånvaro till lagets tränare via sms eller mail.
 • Testa för covid-19 om du har haft symptom mer än ett dygn. Läs mer om testning HÄR.
 • När man är symptomfri måste man vara hemma ytterligare 2 dygn (48 timmar) innan man får gå tillbaka till träning.
 • Meddela föreningen (proathleticssweden@gmail.com) om du som aktiv testat positivt för covid-19.

   

Sjukdom familjemedlem/närstående

 • Aktiva ska stanna hemma från träning om de har varit i fysisk kontakt med någon som har bekräftad covid-19 eller har kraftiga symptom. Meddela frånvaro till lagets tränare via sms eller mail.
 • Om du bor med någon som testat positivt för Covid-19 bör du testa dig. Läs mer HÄR.
 • Om man är helt symptomfri efter 7 dagar från att den närståendes covid-symptom uppstod alternativt att testning utfördes går det bra att komma tillbaka till träning.