Föreningen

Pro Athletics startades 2019 med syfte att erbjuda boende i Lund och kringliggande kommuner möjligheten att uppleva den fantastiska sport som cheerleading är.

Pro Athletics värdeord är Tillhörighet, Glädje och Utveckling. Vår ambition är att alla ska vara välkomna i vår verksamheten oavsett fysiska, sociala och ekonomiska förutsättningar. Våra aktiva ska kunna idrotta på sin egen nivå efter egen förmåga och vilja. Träningen ska inbringa glädje och ge en känsla av tillhörighet – att man är en del av gemenskapen och alltid är välkommen. Pro Athletics är inte bara en idrottsförening. Vi är en gemenskap. Vi verkar för livslånga vänskaper och relationer mellan alla våra medlemmar, oavsett om de är aktiva, föräldrar, tränare eller styrelseledamöter. Vi är ambitiösa och engagerade och det finns utrymme för just dig att vara med. 

I Pro Athletics är alla oavsett kön välkomna. Vi tycker det är viktigt att olika personligheter, bakgrunder och erfarenheter får ta plats. Cheerleading är en mångfacetterad idrott, vilket vi vill ska återspegla sig i vår verksamhet och föreningens medlemmar.

Vi har ambitionen att växa med våra medlemmar och ett mål är att inom fem år kunna erbjuda träningslag, tävlingsförberedande lag och tävlingslag på olika nivåer och i olika åldersgrupper. Vill du vara en del av vår resa? Välkommen till Pro Athletics. 

Styrdokument
Värdegrund
Verksamhetsidé
Verksamhetsplan 2022/2023
Stadgar

Organisationsnummer
802525-0708

Föreningsnummer Riksidrottsförbundet
54231