Hallar

Vipeholmshallen A

Adress
Vipemöllevägen/Vipeholsvägen 80H
224 66 Lund

Hitta in
Idrottshallen hittar du genom att följa Vipemöllevägen in på skolområdet. Hallen ligger bredvid en stor grusplan. Ingången till hallen från östra sidan av byggnaden.

Närmsta busshållplats
Fritjofs väg (350 meter)
Vipelyckan (550 meter)
Thulehemsvägen (700 meter)

Parkering
Parkering finns längst med Vipemöllevägen.

Hämta och lämna
Vi rekommenderar att parkera bilen längst med Vipemöllevägen och hämta/lämna till fots för att undvika biltrafik på skolområdet.

ISLK-hallen

Till höstterminen 2021 väntas vi flytta hela eller delar av vår verksamhet till ISLK-hallen. Där finns även ett stort förråd där vi kommer få plats med mattor i framtiden.

Adress
Pedellgatan 1R
224 60 Lund

Närmsta busshållplats
Stampelyckan (400 meter)
Arkivgatan (650 meter)
Bankgatan (900 meter)
Botulfsplatsen (1000 meter)