Styrelsen

Styrelsen för verksamhets- och räkenskapsåret 2022 består av Rebecca Dahlquist (ordförande), Lars Dahlquist (Kassör), Alexandra Seger, Felicia Leandersson och Rebecka Eldh.

Vill du komma i kontakt med styrelsen gör du det lättast via mail till styrelsen@proathleticscheer.se.