Styrelsen

Styrelsen för verksamhets- och räkenskapsåret 2021 består av Rebecca Dahlquist (ordförande och kassör), Isabel Zavalía Wästlund (sekreterare), Lars Dahlquist och Ida Steinwall (ledamöter).

Vill du komma i kontakt med styrelsen gör du det lättast via mail till styrelsen@proathleticscheer.se.