Tävlingsförberedande lag

I ett tävlingsförberedande lag får du möjlighet att testa på att tävla i cheerleading. De tävlingsförberedande lagen tillhör föreningens tävlingsverksamhet. Med tävlingsverksamhet menar vi lag bestående av individer som tränar och tävlar, tränar för att tävla. Vi tränar och tävlar för att det är kul och för att utvecklas. Målsättningen med Pro Athletics tävlingsverksamhet är att utvecklas inom tävlingscheerleading, lära oss samarbeta, utveckla god laganda och ha roligt. Vi tror även på att deltagandet ger kunskap om etik, normer och regler i syfte att vara en god lagkamrat samt att skapa en stark föreningsidentitet. Vår tävlingsverksamhet ska vara långsiktig och skapa möjligheter för ett aktivt liv.

Tävlingsförberedande lag är för de aktiva som har tränat cheerleading minst en termin i Pro Athletics, vill träna två gånger i veckan och vill börja tävla. I tävlingsförberedande lag krävs det god närvaro för att laget ska hinna öva in ett program till tävlingarna. Det är helt enkelt för dig som vill satsa lite mer.

Alla lag inom tävlingsverksamheten tränar på säsongsbasis, dvs. hösttermin + vårtermin. Våra tävlingsförberedande lag deltar på tävlingar i närområdet samt föreningens uppvisningar.

Hur tävlar man i cheerleading?

I cheerleading tävlar man med ett koreograferat program som framförs till musik. Programmet består av alla cheerleadingens olika moment. Lagen bedöms på svårighet och utförande i alla moment, men även i kreativitet, stilrenhet och utstrålning. Nedan hittar ni länkar till olika lag som tävlar i olika åldersklasser och nivåer.

Junior level 1 https://www.youtube.com/watch?v=KRZ6GormJNM
Junior level 2 https://www.youtube.com/watch?v=6Jdmh7LLrCU
Minior level 3 https://www.youtube.com/watch?v=YIsBcKtgB5o
Juniorlandslaget https://www.youtube.com/watch?v=MKCCGj3Dln0
Damlandslaget https://www.youtube.com/watch?v=_m_QnXGcF_Q&t=99s

Träningstid

 • 2 gånger i veckan – 3,5-4 h per vecka


Åldersindelning

 • Födda 2010-2007 (undantag kan göras för ett fåtal aktiva födda 2006 och 2011)

Förutsättningar

 • Ha tränat minst en termin i Pro Athletics
 • Vilja satsa lite mer på cheerleading
 • Kunna följa instruktioner och lyssna på tränare och lagkamrater


Rekommenderade förkunskaper

 • Grundläggande hopp och motions
 • Kullerbytta framåt och bakåt
 • Handstående
 • Hjulning
 • Stå i brygga

Observera att förkunskaperna endast är rekommendationer. Vi tror att en någorlunda jämn kunskapsnivå kommer gynna laget i helhet – men cheerleading består av många olika delar och alla aktiva är bra på olika saker. Är du osäker om ett tävlingsförberedande lag är rätt? Hör gärna av dig till oss så kan vi bolla det tillsammans!


Närvarokrav

 • Den aktiva förväntas vara på alla träningar, förutom vid sjukdom eller viktiga familjehändelser
 • Semestrar hänvisas till skolloven (höstlov, jullov, sportlov, påsklov)
 • Skolresor och semestrar utöver loven måste meddelas så snart som möjligt


Kostnader

 • Terminsavgift – ca 1500-1700 kr per termin
 • Medlemsavgift – 100 kr per kalenderår
 • Föreningströja – 160 kr
 • Hyra av tävlingsuniform – ca 400 kr per säsong

Utöver de beräknade kostnaderna förväntas laget tillsammans samla in pengar till lagaktiviteter och lagspecifika inköp. Mer information ges under ett inledande föräldramöte.


Beräknade tävlingar

 • Infinity Winter Cup i Malmö i januari/februari 2022
 • Tiggetävlingen i Malmö i april 2022


I terminsavgiften ingår försäkring, träning två gånger i veckan, eventuella extraträningar samt tävlingsavgifter och koreografi till tävlingarna och uppvisningarna. Vi har cirka 30 träningar per termin.