Utveckling och möjligheter

Vårt mål är att alla aktiva ska träna på en nivå som matchar ens fysiska och mentala förutsättningar. Träningen ska vara utvecklande och rolig och gå i linje med den aktives ambitioner. Idrott handlar om så mycket mer än skills och medaljer, det verkar för det sociala samspelet, gemenskap och trygghet. I Pro Athletics vill vi att alla ska känna sig duktiga, sedda och värdefulla.

Vår verksamhet kommer vara indelad i tre områden:

Träningsgrupper

Våra träningsgrupper tränar en gång i veckan. Fokus ligger på att lära sig grunderna i cheerleading klockrent och sedan utveckla dessa. NYHET! Vi introducerar Cheermärken – läs mer nedan.

Tävlingsförberedande lag

Vi siktar på att starta tävlingsförberedande lag hösten 2021. Vill man börja tävla är dessa lag det första steget! Lagen kommer träna två gånger i veckan.

Tävlingslag

Vi hoppas kunna starta tävlingslag hösten 2022 eller 2023. Lagen kommer träna två till tre gånger i veckan.

Hösten 2020

Hösten 2020 kommer vi starta träningsgrupper. Våra grupper kommer inte ha några förkunskapskrav och det är först till kvarn som gäller när anmälan väl släpps. De grupper som vi erbjuder i höst hittar ni här.

Träningsgrupperna tränar en gång i veckan. Vartefter föreningen växer kommer vi kunna erbjuda ännu fler grupper med olika nivåer. Träningarna är uppbyggda på ett lekfullt sätt med mycket pepp och glädje, samtidigt som vi noggrant lär oss cheerleading från grunden.

Cheermärken

Cheermärken är vår egen innovation. Syftet är att på ett tydligt och transparent sätt visa vad vi tränar på, i vilken ordning vi lär ut skills och vilka kunskaper som behövs för mer avancerade grupper och lag. Dessutom blir träningen mer individanpassad trots grupper med varierade förkunskaper och våra aktiva har alltid nya mål att jobba mot.

Cheermärkena kan liknas med simmärken – klara några specifika skills med gott utförande och du får ditt märke! En komplett förteckning över våra cheermärken och vilka skills som hör till vardera märke kommer publiceras under sommaren.

Självklart kommer inte träningen bara handla om att samla märken, men vi tror det kommer bidra till träningsglädje och motivation.