Vad är cheerleading?

Cheerleading är en allsidig sport som kännetecknas av entusiasm, pepp och energi. Cheerleading kommer från början från USA där en grupp killar på 1800-talet började leda publiken till att heja mer på sina lag. Cheerleadingen har sedan dess utvecklats och växt explosionsartat och finns idag i över 70 länder. Sedan den 26 maj 2019 är Svenska Cheerleadingförbundet medlemmar i Riksidrottsförbundet som ett eget specialidrottsförbund. 

Inom cheerleading tränar vi på flera olika tekniska moment, bland annat:

Chant En peppande ramsa med syfte att engagera en publik. Vi använder oss av rösten, motions, skyltar och pompoms för att förstärka budskapet. 

Motions och hopp Motions, eller rörelser, är återkommande inom alla olika delar i cheerleading och utförs ofta i kombination. De är till för att ge ett enhetligt intryck och ska utföras ”skarpt”. I cheerleading gör man även olika typer av synkroniserade hopp. 

Akrobatik Volter och andra akrobatiska moment som oftast utförs synkroniserat och på tunn matta utan studs. Beroende på lagets nivå utförs allt ifrån kullerbyttor och hjulningar till sträckta volter med skruv. 

Stunt – Ett mycket tekniskt moment där en till fyra personer (baser) hjälps åt för att lyfta en annan så kallad topp-person. Stunten kan göras med raka, roterande eller voltande upp- och nedgångar. 

Pyramid Flera stunt som samverkar genom att topparna håller i varandra. Pyramider är ofta händelserika och menade att ge ett dynamiskt och innovativt intryck.