Nyheter

Anmälan till årsmöte

Styrelsen för Lund Cheerleadingförening Pro Athletics (802525-0708) kallar härmed medlemmar till årsmöte tisdagen den 18 april kl. 19:00. Plats: Mötet hålls digitalt via Zoom. Föranmälan är nödvändigt och görs senast 15 april via följande formulär:  https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={9A08662C-D77F-4D54-83D8-3CE12A4A0C28} Årsmöteshandlingarna publiceras på föreningens hemsida senast en vecka innan mötet. Ur stadgarna 3 kap 4 §: För att vara…

Styrelsen behöver bli fler!

Som många nystartade föreningar behöver vi blir fler för att verksamheten ska kunna växa och fungera. Idag är vi fem aktiva i styrelsen (varav två också är tränare) men vi behöver bli fler. Vi möts ca en gång per månad via Teams eller Zoom. Utöver det beräknas styrelsemedlemmarna lägga ca 5-10 timmar per månad på…

Vi byter till SportAdmin!

Föreningen har i början av januari 2023 ingått avtal med SportAdmin och deras tjänst Kansliservice. Vi är väldigt glada över detta samarbete och ser fram emot att fortsätta utveckla vår förening med stöd i det nya systemet. Bytet till SportAdmin kommer underlätta administrationen för våra idéellt engagerade föreningsaktiva avsevärt. Systemet är till stor del automatiserat…

Datum för årsmöte

Datum för årsmöte 2023 är den 18 april kl. 19:00, digitalt. Mer information och kallelse kommer. Motioner ska skickas till styrelsen på styrelsen@proathleticscheer.se senast den 17 februari.