Om oss

Föreningen

Pro Athletics startades 2019 med syfte att erbjuda lundensare och boende i kringliggande kommuner möjligheten att uppleva den fantastiska sport som cheerleading är. Vi tror att alla kan hitta en plats i cheerleading och verkar för att utveckla idrotten till att vara totalt inkluderande. 

Pro Athletics värdeord är Tillhörighet, Glädje och Utveckling. Vår ambition är att alla ska vara välkomna i vår verksamheten oavsett fysiska, sociala och ekonomiska förutsättningar. Våra aktiva ska kunna idrotta på sin egen nivå efter egen förmåga och vilja. Träningen ska inbringa glädje och ge en känsla av tillhörighet – att man är en del av gemenskapen och alltid är välkommen. Pro Athletics är inte bara en idrottsförening. Vi är en gemenskap. Vi verkar för livslånga vänskaper och relationer mellan alla våra medlemmar, oavsett om de är aktiva, föräldrar, tränare eller styrelseledamöter. Vi är ambitiösa och engagerade och det finns utrymme för just dig att vara med. 

Vill du vara en del av vår resa? Välkommen till Pro Athletics. 

Vad är cheerleading?

Cheerleading är en allsidig sport som kännetecknas av entusiasm, pepp och energi. Cheerleading kommer från början från USA där en grupp killar på 1800-talet började leda publiken till att heja mer på sina lag. Cheerleadingen har sedan dess utvecklats och växt explosionsartat och finns idag i över 70 länder. Sedan den 26 maj 2019 är Svenska Cheerleadingförbundet medlemmar i Riksidrottsförbundet som ett eget specialidrottsförbund. 

Inom cheerleading tränar vi på flera olika tekniska moment, bland annat:

Chant – En peppande ramsa med syfte att engagera en publik. Vi använder oss av rösten, motions, skyltar och pompoms för att förstärka budskapet. 

Motions och hopp – Motions, eller rörelser, är återkommande inom alla olika delar i cheerleading och utförs ofta i kombination. De är till för att ge ett enhetligt intryck och ska utföras “skarpt”. I cheerleading gör man även olika typer av synkroniserade hopp. 

Akrobatik – Volter och andra akrobatiska moment som oftast utförs synkroniserat och på tunn matta utan studs. Beroende på lagets nivå utförs allt ifrån kullerbyttor och hjulningar till sträckta volter med skruv. 

Stunt – Ett mycket tekniskt moment där en till fyra personer (baser) hjälps åt för att lyfta en annan så kallad topp-person. Stunten kan göras med raka, roterande eller voltande upp- och nedgångar. 

Pyramid – Flera stunt som samverkar genom att topparna håller i varandra. Pyramider är ofta händelserika och menade att ge ett dynamiskt och innovativt intryck.

Långsiktigt idrottande och skadeförebyggande arbete

I Pro Athletics värnar vi om ett livslångt idrottande och intresse i idrott. Vi vill att våra aktiva ska ha alla förutsättningar för att fortsätta vara engagerade inom idrott, oavsett om det är i vår förening eller någon annan stans. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet för att främja ett livslångt idrottande. Detta inkluderar att arbeta skadeförebyggande i all träningsverksamhet vi bedriver, från 5 år till elit. Ingen mår bra av att träna på en nivå som är för hög eller låg, varken fysiskt eller mentalt, och det leder ofta till att barn slutar med idrott. För att främja progressiv utveckling i rätt tempo tillämpar vi olika stegar och utvecklingskurvor i hela vår verksamhet.

Vill du bli en del av vår familj?